תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמינ/ה דרך האתר

1. כללי –

1.1. אתר האינטרנט thisiskida.com (להלן: “האתר”) של המותג KID A בבעלות אילה ניצן בע”מ ח.פ 516552650 (להלן: “קיד איי”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי ילדים ונשים באינטרנט. כתובתנו: יצחק שדה 34 תל אביב ת.ד. 51676. טלפון: 03-5100797.
1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך.
1.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.6. האתר בכללותו – לרבות כל מידע באתר (לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר), התוכן, התוכנה העומדת בבסיס, התוכנות הנלוות, וכל חלק באתר – מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא (“AS IS”). השימוש באתר ובשירותיו (כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם) ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
1.7. קיד איי שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים, והשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
1.8. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
1.9. רישומי המחשב של קיד איי בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.10. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי אלא באישור מראש.
1.11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי קיד איי ישתדלו לעשות את מיטב יכולתם כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
1.12. קיד איי אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
1.14. קיד איי עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו טעויות, אי דיוקים או שגיאות וקיד איי לא ישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.15. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של קיד איי במייל [email protected].

1.16. השימוש באתר מעל גיל 18.

2. רכישה באתר –

2.1. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין.
2.2. בעת ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: “פעולה”) יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, וכו׳ אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.3. יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.
2.4. לאחר מילוי הפרטים יש לבחור באחד מאמצעי התשלום. בעת תשלום דרך Paypal ניתן לבחור לשלם דרך חשבון קיים או דרך כרטיס אשראי. Paypal הינה מערכת סליקה בטוחה שבה הספק אינו זוכה לגישה לפרטי כרטיס האשראי. השימוש בשירותי Paypal כפוף גם להסכמת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות אלו. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מתבצע דרך חברת הסליקה “יעד-שריג”.
2.5. מועד המשלוח יקבע החל מיום חיוב חברת האשראי. במידה וההזמנה לא כובדה בידיי חברת האשראי רשאי בית העסק לבטל את העסקה.
2.6. זמן אספקת הסחורה באמצעות שליח עד הבית תוך 7 ימי עסקים מרגע שאושרה העסקה ע”י חברת האשראי/פייפאל.
במקרה של איסוף עצמי, ניתן יהיה לאסוף את ההזמנה בתיאום עם שירות הלקוחות.
2.7. אין החברה אחראית על עיכוב בהספקה עקב סיבות שאינן בשליטתה, כולל כוח עליון, שביתות וכיו”ב.
2.8. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע”י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
2.10. התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
2.11. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני קיד איי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו קיד איי מחוייבים במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לקיד איי ו/או יבטלו קיד איי את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
2.12. בביצוע הרכישה הנך מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית במייל.

3. אחריות –

3.1. קיד איי אינם אחראית לשימוש שיעשה הקונה שלא בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.
3.2. בכל מקרה לא ישאו קיד איי באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק ישיר ו\או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ו\או שאינו תוצאתי.
3.3. קיד איי יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון או במייל והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
3.4. קיד איי ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
3.5. קיד איי זכאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי, למשל מהסיבות הבאות: הזנת פרטים שגויים במתכוון, חוב לקיד איי, הפרת הסכם זה, כרטיס אשראי חסום, מעשה העלול לפגוע באתר ו\או בהנהלת האתר ו\או בצד שלישי ו\או מכל סיבה אחרת הנהלת האתר מצאה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6. במקרה ונפלה טעות במחיר מוצר באתר, לא יחייב הדבר את קיד איי והיה קיד איי רשאים לבטל את העסקה ולזכות את הלקוחה.

4. ביטול עסקה –

4.1. בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן : ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח – יהיה ללא חיוב נוסף למעט עמלת הסליקה, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה למעט עמלת הסליקה ודמי המשלוח ובניכוי 5% מסך העסקה – ביטול הזמנה לאחר שנשלחה ללקוח ניתן לבצע בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא נזק או פגם בתוך 14 ימים מיום הרכישה. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר הוחזר.
4.2. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4.3. אופן החזרת המוצרים – ההחזרה תתבצע על ידי המזמין (באמצעות שירות החזרה עם שליח או בדואר רשום) התשלום יהיה באחריות המזמין. אין האתר אחראי על פעילות דואר ישראל.

5. פרטיות –

5.1. פרטיות גולשי האתר חשובה לנו.
5.2. כאמור, איננו שומרים מספרי כרטיסי אשראי, הסליקה מבוצעת על ידי חברת Paypal ו/או “יעד-שריג” אשר עומדות בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע.
5.3. במקרים שאינם בשליטת חברתנו, ו/או הנובעים מכוח עליון, חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש, ו\או למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
5.4. חלק אחר מן המידע הנמסר על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של קיד איי, קיד איי עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותיך באתר. כמו באתרים רבים ברשת, יתכן והאתר יאסוף וישמור מידע נוסף כמו כתובת IP, סוג דפדפן, ופרטים נוספים, שישמשו את האתר לפרסום, הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, או למטרות אחרות.
5.5. קיד איי לא ימסרו את הפרטים האישיים הבאים לצד ג’: מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר ישראל, מספר טלפון.
לכל שאלה בנוגע לאתר, לאופן השימוש בו, לפריטים המוצגים בו או כל נושא אחר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו במייל [email protected].

Share